banner
banner
0
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA.
firma
 
 Názov:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 IČO:*
 DIČ:*
 IČ DPH:
 E-mail:*
 Telefón:*
 www:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
hlavný kontakt
 
 Priezvisko:
 Meno:
 E-mail:
 Telefón:
 Mt:
 Funkcia:

prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
7389
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s
predávajúcim.
Nákup v internetovom obchode www.dianaryby.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez
obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na
tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Predmetom predaja sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu www.dianaryby.sk

Zoznam tovaru na internetovej stránke www.dianaryby.sk prevádzkuje predávajúci. Dostupnosť tovaru
bude pre kupujúceho potvrdená do 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí jeho objednávky.

Objednávka tovaru:

-objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie
objednávky je potrebné vyplniť požadované kontakty a zvoliť si možnosti dopravy a platby.
-kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných
podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
-kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia
objednávky e-shopom.
-kupujúci do 1-3 dni bude informovaný telefonický o realizácií objednávky.

Dodacie a platobné podmienky:

-Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote maximálne 4 týždňov.
-Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čom najkratšom čase (2-3dni)
-Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o
tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
-Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k
tovaru od výrobcu.
-Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
-Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
Kuriérskou spoločnosťou Top Trans
Slovenskou poštou
Osobne
-Tovar zasielame na dobierku ( platba pri prevzatí tovaru ) ak nie je dohodnuté inak.
Prepravné :
Top Trans: 7€
Slovenska pošta: 4€
-nad 70€ prepravné ZDARMA
-pri preprave zdarma predávajúci si vyhradzuje možnosť výberu prepravy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

-predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru,
alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo
vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností.

-predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú
zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy
prevodom na účet určený kupujúcim.

Storno objednávky:

-stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno
poplatku
-stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu:

-spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a
zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dni odo dňa prevzatia tovaru.
-spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť aby písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy
podal najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v
kontaktoch alebo toto odstúpenie tejto lehote doručiť osobne na adresu uvedenú v kontaktoch.
Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet
zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru,
ktorá mu bola doručená spolu s tovarom.
Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry.
Zároveň s tovarom odporúčame zaslať aj formulár

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi
vrátime peňažné prostriedky do 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári
na
účet kupujúceho.
-pri platbe poštovou poukážkou manipulačný poplatok 10€
.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:
-prevziať objednaný tovar,
-zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
-prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
Predávajúci je povinný:
-dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za
tovar, reklamačný list, návod na obsluhu

Zmluvná pokuta:

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 € (slovom pätnásť eur)
v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol
vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia.
Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov:

-kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky
-prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej
spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto
všeobecných obchodných podmienok
-prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom č.
122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z
databázy.

Záverečné ustanovenia:

-predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez
predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi
celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v
momente odoslania objednávky kupujúcim.

-neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako
i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a
účinnosť 27.09.2013


Spracoval: Cyril Jakubko

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  
Ok

VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x